Feynman’ın 1959’da Amerikan Fizik Topluluğunun Yıllık Toplantısında “Aşağıda Çok Yer Var: Yeni bir Fizik Alanına Girmek İçin Davet” sunumuyla[1] kapılarını açtığı nanoteknoloji çağı, geleceğimizi şekillendirme yolunda dev adımlarla ilerlemektedir. 2010 yılında 339 milyar dolar olan nano-bazlı ürün pazarının 2018’de 3 trilyon dolara çıkması beklenmektedir[2]. Yılda %18-20 oranında büyüyen bu pazarda yerimizi almamız ülkemizin uzun vadeli büyüme hedefleri açısından hayati önem taşımaktadır.TÜBİTAK’da “Vizyon 2023” projesinde Nanobilim&Nanoteknoloji’yi (N&N) öncelikli alanlar arasına dahil etmiştir.

1987 yılı Ekonomi Nobeli sahibi Solow “Büyüme Teorisi ve Sonrası” başlıklı ödül konuşmasında, “Büyümenin birincil itici gücü teknoloji ise, ikincisi insan kaynağına yapılan yatırımdır”[3] diyerek teknolojik bir alanda büyümenin, ancak o alanda gerekli insan kaynağını oluşturmakla mümkün olduğunu vurgulamıştır. Güney Kore’nin bu ilkeye bağlı kalarak yaptığı sıçrama en iyi örnektir. Gereken insan kaynağı potansiyelinin yetiştirilmesi için, N&N alanında bilgi ve farkındalığı yüksek eğitimcilerin varlığı bu alanın öğrencilere tanıtılması için büyük öneme sahiptir. Arge Birimi olarak incelediğimiz makalelerde, öğretmenlerimizin bu alandaki bilgi düzeyi ve farkındalığının düşük olduğu gözlenmiştir.

Projemizin amacı; hedef kitlemiz olan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin N&N alanında tutum, farkındalık, bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasıdır. Bu amaçla, üniversitelerle işbirliği içerisinde N&N üzerine tematik yaklaşım ile eğitim programı hazırlanmıştır. Bu tematik alanlar nanosentez-karakterizasyon, nanofotonik, nanomalzeme, nanoelektronik, yakıt hücreleri ve enerjidir. Eğitimler sonunda N&N konularında ders içerikleri hazırlanacak ve müfredatlara entegrasyonu sağlanacaktır. Bu içerikler kitapçık haline dönüştürülerek yaygınlaştırılacaktır. Uygulamalı ders etkinliklerinin hazırlanması ile öğrencilere N&N alanında üst seviyede bilgi ve farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Yeni teknolojik gelişmelerle donanmış bireylerin yetiştirilmesiyle insanlığın ihtiyaç duyduğu tıp, enerji, elektronik, bilişim gibi alanlarda milli projelerin üretilmesi ve yüksek düzeyli toplum faydası sağlanacaktır.

Projemizde nitel ve nicel yöntemleri içeren “Karma Araştırma Yönetimi” kullanılacaktır. Yapılacak ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğretmenlerin N&N tutum, farkındalık, bilgi ve deneyimleri ile hazırlanan eğitim programının başarısı ölçülecektir.

KAYNAKÇA

1- Richard Feynman,  ‘There’s Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics’, Annual American Physical Society Meeting, California Institute of Technology, December 29, 1959.

2- Olga B. Koshovets, Nikolay A. Ganichev,  ‘Nanotechnology Contribution to Innovation-Driven Growth: Hype or Hope?’, Journal of Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 10, Page 552, 2016.

3- Robert M. Solow, ‘Growth Theory and After’, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel,  8 Aralık, 1987.

Yaklaşan Etkinlikler

 

Şu anda yaklaşan etkinlikler bulunmamaktadır.

İletişim

 
  • Telefon: (0232) 280 35 00
  • Adres: Fevzi Paşa Mahallesi, 452. Sk. 15 A, 35260 Konak/İzmir