Projemizin nihai amacı; Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinde Nanobilim ve Nanoteknoloji alanında gözlenebilir bir farkındalık yaratmaktır. Projemizin hedef kitlesi; liselerde çalışan Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri ile ortaokullarda eğitim veren Fen Bilgisi öğretmenleridir. Projemizin etkisinin yüksek olması amacıyla İzmir ilinin 30 farklı ilçesinden seçilecek birer öğretmenin eğitimlere katılımı sağlanacaktır. Katılımcı öğretmenler ilçelerinde bulunan diğer fen grubu öğretmenleriyle bilgi paylaşımı sağlayarak Nanoteknoloji farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklardır.

Hedef kitle olarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi branşı öğretmenlerinin belirlenmesinin sebebi söz konusu ders müfredatlarında Nanobilim-Nanoteknoloji konularının bulunmasına karşın bu alanda öğretmen farkındalığının yüzeysel olması, bilgi ve deneyim birikimlerininse yüksek olmamasıdır. İncelenen makaleler bu alanda çalışmalar yapılmasının gerekliliği ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Projemiz kapsamında hazırlanan eğitim programı Fen grubu öğretmenlerimizin Nanobilim-Nanoteknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini, bilgi, deneyim ve tecrübelerini arttırmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Böylece söz konusu derslerin daha verimli ve etkili yürütülmesi sağlanacaktır. Etkinlikler sonunda Nanobilim-Nanoteknoloji ders etkinlikleri kitapçığı hazırlanacaktır. Hazırlanan kitapçık e-kitap olarak diğer öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır.

Hedef Kitle Seçim Kriterleri

 1. Fizik, Kimya, Biyoloji ya da Fen Bilgisi branşından olma
 2. Bilimsel proje deneyim, tecrübe ve meraka sahip olma
 3. Motivasyonu yüksek, işbirlikçi çalışmalara açık, edindiği bilgiyi aktarabilme yeteneğine ve özveriye sahip olma
 4. Tübitak 4006 Bilim Şenliği Projesi yapmış/yapmaya istekli olma
 5. Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olma

Öncelik Tanınacak Katılımcı Öğretmen Kriterleri

 1. Doktora yapmış/yapıyor olma
 2. Tezli Yüksek lisans yapmış/yapıyor olma
 3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmalar yapmış olma
 4. Ulusal/Uluslararası toplantılarda yayımlanmış tebliğin olması
 5. Yayımlanmış kitabı olma
 6. Bilimsel araştırma proje yarışmalarına veya etkinliklerine katılmış/ödül almış olma
 7. Tübitak Ortaokul-Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılmış/ödül almış olma,
 8. Çalışılan kurumda aktif olarak kullanılan laboratuvara sahip olma

Bilimsel çalışmalarda aktif olan öğretmenlerin katılımı sağlanarak proje kazanımlarının yüksek olması, geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. Katılımcı seçimlerinde cinsiyet ve branş dağılım eşitliğine dikkat edilecektir.

Yaklaşan Etkinlikler

 

Şu anda yaklaşan etkinlikler bulunmamaktadır.

İletişim

 
 • Telefon: (0232) 280 35 00
 • Adres: Fevzi Paşa Mahallesi, 452. Sk. 15 A, 35260 Konak/İzmir